Όροι Ταξιδίου – Κρουαζιέρας | athensonedaycruise.com

οροι ταξιδιου

Ιδιοκτήτης της επιχείρησης είναι η Athens Tours Greece EE  και η έδρα μας είναι Λεωφ. Ανδρέα Συγγρού 37, 11743 Αθήνα, Ελλάδα. Τηλ: +30 2104516106. Ο αριθμός άδειας της εταιρείας μας είναι 0206E60000543201 και εγκρίθηκε από το Υπουργείο Τουρισμού της Ελλάδος.

Παρακαλούμε διαβάστε αυτούς τους όρους και τις προϋποθέσεις προσεκτικά πριν από την πραγματοποίηση οποιασδήποτε κράτησης και πληρωμής, καθώς περιέχουν σημαντικές πληροφορίες σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις σας και θα δεσμεύεται από αυτούς.

Όροι Χρήσης, για τον καταναλωτή στο πλαίσιο διενέργειας συναλλαγών από απόσταση του Νόμου 2251/1994 περί Προστασίας Καταναλωτών, όπως αυτός τροποποιήθηκε και ισχύει.

Ο μεταφορέας , καθώς και  το πλοίο δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε απώλεια ζωής ή σωματικής βλάβης  που μπορεί να υποστεί κανείς, κάθε φορά που οι εκδηλώσεις λαμβάνουν χώρα πριν ξεκινήσει  η επιβίβαση των πελατών επί του πλοίου είτε στην ξηρά ή σε ένα ενδιάμεσο λιμάνι  ή μετά την αποβίβαση στον τελικό προορισμό- λιμάνι.

Για τις εκδηλώσεις, που λαμβάνουν χώρα επί του πλοίου, ο μεταφορέας ευθύνεται μόνον εάν ο ενδιαφερόμενος θα είναι σε θέση να αποδείξει ότι το συγκεκριμένο γεγονός  προκλήθηκε από βαριά αμέλεια του μεταφορέα ή των υπάλληλων του.

Ο επιβάτης δικαιούται να μεταφέρει επί του σκάφους ως αποσκευές, μόνο τα προσωπικά του είδη, τα οποία συνήθως και εύλογα επιτρέπονται  επί του σκάφους για ταξίδια αυτού του είδους.

Πουλιά, σκυλιά ή οποιαδήποτε άλλα κατοικίδια ζώα ή  ζώα, δεν μπορούν να μεταφέρονται μαζί και δεν επιτρέπονται  επί του πλοίου.

Οι επιβάτες που μεταφέρουν επικίνδυνα, εύφλεκτα και  λαθραία αντικείμενα ή εκρηκτικές  ύλες, θα πρέπει να αναφέρονται αμέσως στη κατάλληλη Δημόσια Αρχή και σε κάθε περίπτωση, ο επιβάτης, ο οποίος θα αγνοήσει την προειδοποίηση αυτή, θα υποχρεωθεί να  αποζημιώσει τον μεταφορέα για οποιαδήποτε ζημία, δαπάνη ή θυσία  που θα προκύψει από αυτές.

Έγγραφα, χειρόγραφα, κοσμήματα, χρήματα ή άλλα πολύτιμα αντικείμενα οποιουδήποτε είδους, δεν περιλαμβάνονται στο χώρο αποσκευών και αν υπάρχουν, καμία απολύτως ευθύνη δε φέρει ο Μεταφορέας.

Οι επιβάτες που μεταφέρουν τιμαλφή μπορούν να τα παραδώσουν με δική τους ευθύνη, αν το επιθυμούν, στους υπεύθυνους Αξιωματικούς του πλοίου, σε σφραγισμένη συσκευασία, για να τοποθετηθούν,  για ασφαλή φύλαξη, σε χρηματοκιβώτιο του πλοίου λαμβάνοντας την κατάλληλη απόδειξη. Ο Επιβάτης, μετά από αίτηση, θα παραλαμβάνει πίσω την ίδια σφραγισμένη συσκευασία, παρουσιάζοντας την απόδειξη για την παραλαβή του. Ο Μεταφορέας δεν φέρει ,  σε καμία περίπτωση, ευθύνη για οποιαδήποτε απώλεια ή  ζημία εξαιτίας  της καθυστέρησης  της επιστροφής των εν λόγω συσκευασιών.

Ο Μεταφορέας διατηρεί την ελευθερία και χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση α) να ακυρώσει την κρουαζιέρα και να  επιστρέψει  μόνο τα χρήματα στον επιβάτη β) Nα ακύρωση, τροποποίηση ή να αλλάξει οιαδήποτε στιγμή το πρόγραμμα της κρουαζιέρα γ) να αντικαταστήσει το πλοίο με οποιοδήποτε άλλο πλοίο δ)  να αλλάξει ή να τροποποιήσει το δρομολόγιο Το πρόγραμμα του πλοίου πρέπει να τηρείται αυστηρά.

Στην περίπτωση των επιβατών που απουσιάζουν από  το πλοίο σε οποιοδήποτε από τα λιμάνια της κλήσης που περιλαμβάνονται στο δρομολόγιο της κρουαζιέρας, ο Μεταφορέας σε καμία περίπτωση δεν φέρει ευθύνη για μια τέτοια ατυχία, ούτε πρέπει να  αναμένεται  εναλλακτικός  τρόπος μεταφοράς.

Η σύμβαση ταξιδίου  υπόκειται στην ελληνική νομοθεσία. Κάθε διαφορά σχετικά με την εκτέλεσή  της εναπόκειται  στην αποκλειστική δικαιοδοσία των δικαστηρίων της Ελλάδα.

Θα πρέπει να καταστεί σαφές ότι η ιδιοκτήτρια εταιρία δεν αναλαμβάνει καμία απολύτως ευθύνη για την οργάνωση ή τη λειτουργία, κλπ. αυτών των εκδρομών που μπορεί να περιλαμβάνει το γεύμα ή το δείπνο στην ξηρά, τη συμμετοχή σε αθλητικές εκδηλώσεις επισκέψεις  σε θέατρα, κινηματογράφους, διαλέξεις, κλπ. και δεν θα ευθύνεται σε καμία περίπτωση για την ασθένεια, τραυματισμό, θάνατο, την απώλεια, κλοπή, ή οποιοδήποτε άλλο έκτακτο γεγονός, ούτε για την έλλειψη οργάνωσης ή την  καθυστέρηση κ.λπ. ,τα οποία ενδέχεται να προκύψουν κατά τη διάρκεια της εκδρομής .

Οι επιβάτες που συμμετέχουν σε αυτές τις εκδρομές το κάνουν με δική τους ευθύνη, καθώς και για  κάθε καταγγελία, την  οποία μπορεί να έχουν, θα πρέπει να απευθύνονται στους κατά τόπους αντιπροσώπους οι οποίοι  παρέχουν τη συγκεκριμένη υπηρεσία.

Οι επιβάτες αναλαμβάνουν την ευθύνη να αποζημιώσουν την ιδιοκτήτρια εταιρεία  για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στον ιδιοκτήτης της εταιρείας ή στους  εκπροσώπους της, που προκύπτει από την οργάνωση της εκδρομής, που γίνεται εξ ονόματός του και για την αποζημίωση του φορέα εκμετάλλευσης της εκδρομής που  μπορεί να διατηρεί από ο επιβάτης.

Τα παιδιά πρέπει πάντα να συνοδεύονται  από οποιονδήποτε ενήλικο που διορίζεται από τους γονείς τους ή από τον νόμιμο κηδεμόνα τους. Σε περίπτωση που ανήλικοι ταξιδεύουν  ασυνόδευτοι  η επιμέλειά τους θα πρέπει να ανατεθεί στον πλοίαρχο του πλοίου.

Άλλοι Όροι και Προϋποθέσεις σύμφωνα με την ιδιοκτήτρια εταιρεία του “Αθήνα Μονοήμερη κρουαζιέρα” είναι  διαθέσιμοι  σε πρώτη ζήτηση και σε κάθε αντιπρόσωπο ή κράτηση στο Λογιστήριο του Αρχηγού του επί του πλοίου.

Κανονισμοί ασφαλείας

Οι διαδικασίες διαχείρισης της ασφάλειας  της  «Αθήνας Μονοήμερη κρουαζιέρα» είναι πιστοποιημένες  από τις  Ελληνικές  Λιμενικές Αρχές, οι οποίες συμμορφώνονται πλήρως με τις απαιτήσεις του διεθνούς  ISM (International Shipping Management) κώδικα. Περαιτέρω, σύμφωνα με τους κανονισμούς του Λιμενικού  Σώματος όλοι οι  αξιωματικοί του πληρώματος και το προσωπικό είναι εκπαιδευμένο και ελέγχονται τακτικά σε επάρκεια στις ακόλουθες διαδικασίες έκτακτης ανάγκης: περίπτωση πυρκαγιάς,  ανάκτηση στη θάλασσα,  διαδικασίες εκκένωσης, καταστροφή στη θάλασσα, κλπ.

Μετά την αναχώρηση  του πλοίου και την έναρξη της κρουαζιέρας υπάρχουν ανακοινώσεις  που συμβουλεύουν τους επιβάτες  πώς να εξοικειωθούν με τις διαδικασίες ασφαλείας του πλοίου , καθώς και πού μπορούν  να βρουν  περισσότερες πληροφορίες. Τέλος  υπάρχουν  και εμφανίζονται οδηγίες για την ασφάλεια και τις διαδικασίες σε καίρια σημεία του κάθε σκάφους. Για περισσότερες πληροφορίες οι επιβάτες μπορούν να επικοινωνήσουν με το Τμήμα Υποδοχής πλοίων ή υπεύθυνους Αξιωματικούς του πλοίου.

Ευθύνη του επιβάτη

Οι επιβάτες πρέπει να ακολουθούν τους κανονισμούς ασφαλείας της ναυτιλιακής εταιρείας και τους κανόνες που ο καπετάνιος του πλοίου ορίζει , σχετικά με τάξη και την ασφάλεια επί του πλοίου. Οι κανόνες  εμφανίζονται στους τερματικούς σταθμούς και στα πλοία.

Η ναυτιλιακή εταιρεία και οι εκπρόσωποί της διατηρούν το δικαίωμα να αρνηθούν τη μεταφορά σε επιβάτες που θα μπορούσαν  να αποτελέσουν  απειλή για την ασφάλεια  άλλων  επιβατών, του εαυτού τους ή του πλοίου.

Το προσωπικό του πλοίου έχουν το δικαίωμα να αρνηθεί τη μεταφορά σε πρόσωπα που βρίσκονται υπό την επήρεια αλκοόλ ή ναρκωτικών, τα οποία  εμφανίζουν  ενοχλητική  ή απειλητική συμπεριφορά, ή που δεν συμμορφώνονται με τους προαναφερόμενους κανόνες σχετικά με την ηλικία, την ασφάλεια ή άλλους κανονισμούς.

Απολεσθέντα αντικείμενα

Απολεσθέντα αντικείμενα που βρέθηκαν στο πλοίο κατά τη διάρκεια της κρουαζιέρες, μπορείτε να απευθύνεστε στα γραφεία μας.
Ώρες Λειτουργίας: Δευτέρα – Σάββατο (07:00 – 20:00) Κυριακή (07:00 – 12:00 & 18:00 – 20:00)

Εάν παρατηρήσετε  ότι  έχετε χάσει κάτι, αμέσως μετά την αποβίβαση, παρακαλούμε επικοινωνήστε με το λογιστήριο  του πλοίου  στο λιμάνι.

Πληρωμή & Πολιτική ακύρωσης για κρατήσεις μέσω internet

  • Όλες οι κρατήσεις πρέπει να εξοφλούνται  πλήρως  και το ποσό να καταβάλλεται  μέσω πιστωτικής κάρτας κατά τη στιγμή της κράτησης
  • Σε περίπτωση ακύρωσης μέχρι 2 εργάσιμες ημέρες πριν από την ημερομηνία  της κρουαζιέρας , ο επιβάτης δεν έχει  καμία υποχρέωση
  • Σε περίπτωση ακύρωσης εντός 2 ημερών πριν την προγραμματισμένη ημερομηνία απόπλου  η κράτηση θα χρεωθεί πλήρως
  • Σημειώστε ότι όλοι οι όροι της ακύρωσης, προκειμένου να είναι έγκυρη , πρέπει να παραληφθούν γραπτώς

Ελάχιστη Χρέωση

The ratio for refunds or copy requests is 1% on total transactions (Bank policy) and in all cases the minimum charge is EUR 34 + VAT. “AthensOneDayCruise.com” reserves the right to cancel any tour at any time under the condition that fares paid will be refund to passengers that have paid said fares. In such a case, every effort will be made to assist the passenger with alternative arrangements.

Σε περίπτωση ακύρωσης υπάρχει επιβάρυνση 1% επί του συνολικού ποσού (Τραπεζική Χρέωση) και σε κάθε περίπτωση η ελάχιστη χρέωση είναι 34€ + ΦΠΑ. Η AthensOneDayCruise.com διατηρεί το δικαίωμα να ακυρώσει οποιαδήποτε στιγμή οποιαδήποτε εκδρομή με την προϋπόθεση ότι τα ναύλα που έχουν ήδη πληρωθεί θα επιστραφούν στους επιβάτες που έχουν πληρώσει τα ναύλα αυτά. Στην περίπτωση αυτή, θα καταβάλλουμε κάθε προσπάθεια να βοηθήσουμε τους επιβάτες παρέχοντας εναλλακτικές λύσεις.

Ολες οι ακυρώσεις πρέπει να επιβεβαιώνονται από την AthensOneDayCruise.com. Διατηρούμε το δικαίωμα να μεταβάλλουμε, συμπληρώσουμε, διαγράψουμε, καταργήσουμε ολόκληρη ή τμήμα της πολιτικής ακυρώσεων σε ατομική βάση ή γενικά, οποιαδήποτε στιγμή και χωρίς προειδοποίηση.

Ελάτε μαζί σε μια ξεχωριστή κρουαζιέρα από Αθήνα

Περιγραφή Κρουαζιέρας | Πληροφορίες | Πρόγραμμα | Εκδρομές | Ερωτήσεις | Οροι

Κάντε Κράτηση:

Athens One Day Cruise